Sürdürülebilirlik

Tüketici ve çevre için faydaları

Sürdürülebilirlik, işletmeyi büyütme ve çevre ve toplumsal adaleti koruma arasında bir denge sağlamaktır.

Şirket olarak yalnızca insanlara kullanacakları ve değer verecekleri doğru ürünü sunarak kâr etmekle ilgilenmiyoruz; ayrıca çevreye duyarlı olma ihtiyacını anlıyor ve doğal kaynaklarımızı koruyoruz.

Herkese fayda sağlayan yenilik

Innovation that benefits all

Markalı ürünlerimizin yüksek profilinin anahtarı, yenilik yapma kapasitemizde yatmaktadır. Gore için yenilik, yalnızca ticari başarının bir ön koşulu olmaktan fazlasıdır; ayrıca doğal kaynaklarımızı daha etkili şekilde kullanmamıza da izin verir. Örneğin öncekilerden daha dirençli ve dayanıklı olan yeni bir ürün, iki şekilde değerlidir: hem tüketiciye hem de çevreye fayda sağlar.

Çevre için iyi bir hizmetkâr

Good stewards of the environment

Gore’da yürürlükteki tüm sağlık, güvenlik ve çevre yönetmeliklerini ve standartlarını karşılamaya yönelik süre gelen bir taahhüdümüz vardır. Ürünlerimizin ve operasyonlarımızın insanların sağlığı ve refahının yanı sıra çevre üzerindeki etkilerini dikkatlice değerlendiririz. Hava, su ve enerji kaynaklarının iyi birer hizmetkârı olmak ve atıklarımızı doğru şekilde yönetmek için çabalıyoruz.

Bilim bazlı yaklaşım

A science-based approach

Gore, bilim bazlı bir yaklaşım sergilemeye bağlıdır. Genel kabul görmüş ve ISO standartları ile belirlenmiş ürünlerin ve hizmetlerin çevresel değerlendirme yöntemi Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) olarak adlandırılmaktadır. Gore Kumaşlar 1992 yılından beri LCA ile birlikte çalışmaktadır. Dayanıklılığı ve faydalı ömrü en yüksek düzeye çıkarmak, bağımsız LCA çalışmalarının yanı sıra kendi çalışmalarımıza göre işlevsel dış giyimin çevresel ayak izinin azaltılmasındaki açık ara en önemli faktördür. Yüksek düzeyde işlevsel ve dayanıklı ürünler üretmenin yanı sıra sorumlu kaynak kullanımı ve üretim uygulamaları ile üretim ayak izini düşürmek için çalışmalar yapıyoruz. Satıcıları satın aldığımız tekstil ürünlerinin çevresel etkisini azaltmak için bluesign® standardına katılmaya teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilir yönetim taahhüdü

bluesign

Gore Kumaşların üretim tesisleri ISO 9001 (kalite) uyarınca ve ISO 14001 (Çevre) ve OSHAS 18001 (iş yerinde güvenlik) ilkelerine göre küresel olarak entegre bir yönetim sistemi kullanmaktadır. Gore, güvenliğe ilişkin en sıkı düzenleyici gereklilikleri tüm küresel operasyonlara eşit şekilde uygulamaya ve bunları makul olan yerlerde aşmaya çabalamaktadır. Dünya çapındaki tüm Gore Kumaş tesisleri şirketin sürdürülebilir yönetime bağlılığını doğrulayan bluesign® standardını başarıyla uygulamıştır. Gore Haziran 2010 yılından bu yana bir bluesign® sistem ortağıdır.

Daha fazlasını öğrenin